กระเป๋าผ้าแคนวาส

การบำรุงรักษากระเป๋าผ้าใบ

1. การซัก: เพิ่มผงซักฟอกหรือผงซักฟอกเล็กน้อยลงในน้ำและนวดเบา ๆ หากมีคราบปากแข็งให้ใช้แปรงขนอ่อนขัดผิวเบา ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานาน ส่วนหนังควรเก็บจากน้ำให้มากที่สุด
2. Drying: Please turn the bag inside out when drying, and dry it upside down to help keep the original bag shape. Avoid direct sunlight, the best way is to dry in the air or dry.
3. Storage: When not in use for a long time, please store it in a cool and dry place, avoid heavy pressure, to avoid moisture or bending deformation.
With care and careful maintenance, your favorite canvas bag will feel more and more back! !